Ara
  • DMA

Marta Koyu Dayanışması - Panel - 2 Mart'ta Burgazada'da gerçekleşti.


Adalar'ın herkesin kullanımına açık olması gereken kamu alanları, kıyıları özelleştiriliyor ve kapatılıyor. Bunun son örneği Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilen Burgazadası'ndaki Marta Koyu.

Bu koyun özelleştirilmesi karşısında harekete geçen Burgazadılalar Marta Koyu Dayanışması adı altında bir araya geldiler ve bu kararın geri alınması için ilgili kurumlara başvurdular.

Marta Koyu Dayanışması'nın talepleri ve önerileri şunlardır:

1. Marta Koyu tekrar herkese açık, ücretsiz bir kamu alanı olarak kalsın, Burgazada halkına iade edilsin.

2. Koyun korunması için kamu kurumlarının görevlerini yerine getirsin. Ekosistemin korunması, bitki dokusu, doğal peyzajı, güvenli kullanımı, atıkların toplanması, kullanıcıların ve ziyaretçilerin ilişkileri bir Yönetim Planı ile düzenlensin. Bu Yönetim Planı Belediye tarafından, Koruma Planları'nın katılımla geliştirilmesi için sürekli gözden geçirilerek uygulansın.

3. Yönetim Planı için STK'ların, yerel halkın ve uzmanların yer aldığı bir yönlendirici organ oluşturulsun, öngörülen kamusal işlevlerin yönetim sorumluluğu bu organın gözetiminde verilsin ve denetlensin.

4. Doğal sit alanı olan benzer yerlerle ilişki kurulsun, deneyim paylaşılsın. Bir örnek olarak Adalar'ın diğer kamusal alanlarının yönetimi için bir pilot çalışmaya, bir deneyime dönüştürülsün.

İnanıyoruz ki Marta koyu gibi kamusal alanlar, özelleştirilemez, halka kapatılamaz. Ayrıca yalnızca bürokratik işlevlerle, kurulların, kar elde etmeyi amaçlayan kurumların yetkileri ile korunamaz. SİT Alanı ilan edilmeleri yeterli olmaz. Koruma kararları katılımcı ve Adalar'ın kamusal hayatını geliştirecek bir biçimde uygulanmalıdır. Bunun için çağdaş koruma normlarının öngördüğü gibi Yönetim planları ve organlaşmaları gerekir.

Bu amaçla Marta Dayanışması olarak Marta Koyu'nun bir kamusal alan olarak korunması ve iyi yönetimi için bir panel/atölye çalışması düzenliyoruz. Bu çalışmaya Adalıları, ilgi duyan herkesi davet ediyoruz.

Açıklamalar:

Burgazadası’ndaki Marta Koyu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Aralık ayında yapılan bir ihaleyle özel bir şirkete kiraya verilmiştir ve işletmeci Marta Koyu’nu çitle çevirmeyi, konser alanı yapmayı, büfe kafeterya açmayı, iskele yapmayı planlamaktadır.

Marta Koyu 1. derece doğal sit alanıdır; imara açılmadan doğal haliyle bugüne kadar korunmuştur. Herkesin ücret ödemeden rahatlıkla denize girebildikleri son halk plajıdır, müşterek alanıdır. Ayrıca yaşamının bir parçası, Burgazadalıların hafıza mekanıdır.

Adalar'ın kıyıları ve kullanıma açık kamusal alanlarının bir bölümünün kamu kararlarıyla kentsel veya doğal SİT alanı ilan edilmiş olmalarına rağmen ya tamamen sahipsiz ve işgale açık birer boşluk olarak varlıklarını sürdürmekte, ya da kamu tarafından gelir getirmesi amacıyla piyasa aktörlerine devredilmektedir.

Bu alanlarda ekosistemin ve kültürel-doğal peyzajın korunması, ziyaretçi yönetimi, temizlik, bakım, kullanım, güvenlik, v.b. için kamu yararını gözetecek bir yönetim gereklidir. Bu alanların yerel halka karşı sorumlu olan Adalar Belediyesi yönetimine devredilmesini ve miras alanı yönetimi deneyimlerindeki gibi çok aktörlü, sivil toplumu içine alan yönlendirici organlarla, katılımcı bir modelle korunmasını ve yönetilmesini istiyoruz.

Marta koyu Dayanışması olarak Marta Koyu’nun olduğu gibi kalması, korunması için çalışmalar yürütmekteyiz. Panel/atölye Adalarda kıyı işgalleri, hukuksal boyutları, Adalarda kıyı yönetimi için alternatif modelleri tartışmayı, Marta Koyu'nda biyolojik çeşitlilik ve dayanışma süreci hakkında bilgilerin paylaşılmasını amaçlıyoruz.

Marta Koyu Dayanışması

PANEL

Marta Koyu ve Adalarda Kıyıların Durumu

2 Mart saat 14:00 Cemevi Burgazada

Moderatör

Alp Orçun - Dünya Mirası Adalar Girişimi

Konuşmacılar

Arif Çağlar - İATVKD Yönetim Kurulu Başkanı

Korhan Gümüş - Dünya Mirası Adalar Girişimi

Dr. Cem Dalyan - İ.Ü. Biyoloji Böl. Hidroloji ABD Ögr.Üyesi

Sevgi Çekiç - Marta Koyu Dayanışması

Daha detaylı bilgi için:

Mail: martakoyudayanismasi@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/KoyuSmas

Facebook: https://www.facebook.com/martakoyudayanismasi/

İnstagram: https://www.instagram.com/martakoyudayanismasi/

Sevgi Çekiç sevgicekic@gmail.com

Deniz Bölükbaşı: mdbolukbasi@gmail.com

10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
logo yuvarlak.png