2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu için buraya tıklayınız. 

Dünya Mirası Konvansiyonu Türkiye'nin Katılımı. Resmi Gazete için buraya tıklayınız.

logo yuvarlak.png