DÜNYA MİRASI ADALAR

İstanbul Adaları olarak bilinen Prens Adaları, karaya 1.6 mil (Büyükada) ve 6.5 mil (Sivriada) mesafede sıralanmış irili ufaklı 9 adadan oluşmaktadır. Bunlar, büyüklük sırasıyla; Büyükada (Prinkipo) 538,63 hektar, Heybeliada (Halki) 251,07 hektar, Burgaz Adası (Antigoni) 146,50 hektar, Kınalıada (Proti) 136,01 hektar, Sedef Adası (Antirovithos) 32,99 hektar , Yasısıada – Demokrasi ve Özgürlük Adası (Plati) 10,37 hektar, Sivriada (Oxia) 9,26 hektar, Tavşan Adası (Neandros) 3,11 hektar ve Kaşık Adası (Pita). Son üç adada yerleşim yoktur.

 

Bugün üzerinde yaşam süren Adalar, kültürel ve doğal miras varlıklarıyla kendini koruyabilmiştir. Adalar tarih boyunca Akdeniz’e hakim olmuş medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul’a bitişik, aynı zamanda metropol yaşamından uzak bir kimlik geliştirmiştir. Dünyanın bir çok metropol çeperinde gündelik yaşamın yoğunluğundan, hızlı ritminden, karmaşasından uzak, günübirlik kaçışa elverişli sükunet vahaları vardır ve Prens Adalarını bu vahalardan ayıran çok önemli bir özellik tarihi sivil mimari örneklerinin, sokak ve mahalle dokularının, kara ve deniz peyzajlarının, günümüze erişen istisnai örneklerini barındırıyor olmasıdır. Bu açıdan Adalar bir sivil mimarlık ve kent müzesi niteliği taşır.

 

Adalar sadece mimarlık örnekleriyle değil, bu yapılara imza atan mimarlarıyla da dikkat çeker. Periklis Fotiadis, Kaludis, Poliçis, M. Azaryan, R. D’Aronco, A. Vallauri, Vedat Tek gibi 19. yüzyıl-20. yüzyıl başı döneminin önemli mimarlarının yanı sıra, Cumhuriyet Türkiyesinde farklı mimari uslupların en başarılı yorumcuları olan Turgut Cansever, Abidin Mortaş, Asım Mutlu, Emin Necip Uzman, Utarit İzgi, Sedat Hakkı Eldem gibi ünlü mimarlar sayılabilir.

 

Kültürel mirası yapılarla sınırlı olmayan Adalarda, Osmanlı’dan bu yana dönüşerek gelen kültürel çeşitliliğin tarihi, yaşayan somut olmayan miras olarak mevcudiyetini sürdürmektedir. Çokkültürlülük bayram kutlamaları, dini törenler ve kamusal adetler şeklinde Adalar’da devam etmektedir.

 

Adalar’da sınırlı sayıda kamu hizmet araçları hariç fosil yakıtla çalışan motorlu araç yoktur. Ulaşım 150 yıldır faytonlarla yapılmaktadır. Bisiklet kullanımı yaygındır. Ada yollarının tamamı yaya yoludur.

DÜNYA MİRASI ADALAR GİRİŞİMİ sivil bir girişim olarak, kültürel mirasın katılımcı bir şekilde korunması ve yönetiminin gerçekleştirilmesi için savunuculuk yapmaktadır.

Dünya Mirası Adalar Girişimi, Adalar Belediyesi ile, taşıyıcı kuruluşumuz olan Adalar Vakfı arasında protokol yaparak, Adaların Dünya Mirası adaylığı için ortak çalışmanın kurumsal yapısını oluşturmuştur.

Bu ortaklığın ilk ürünü olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste’si  için başvurumuzu Mart 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapmış bulunuyoruz.

Dünya Mirası Adalar Girişimi,

Adalar Kent Konseyi, tüm sivil toplum kuruluşları ve süreç boyunca sorumluluk almak ve katkı sağlamak isteyen her aktör ve paydaşla birlikte çalışmayı, 

Adaların daha iyi korunması ve kültür ve doğal mirasının yaratıcı ve buluşcu eserlere ilham kaynağı olmasını,

Adaların herkes için daha iyi bir yaşam standardına ve ziyaret deneyimine kavuşması amaçlarıyla

 

UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecini, tüm adalıların ve paydaşların katılımıyla değerlendirmeyi hedeflemektedir.

logo yuvarlak.png