KURUMSAL YAPI

Dünya Mirası Adalar Girişimi, Adalar Belediyesi ile, taşıyıcı kuruluşumuz olan Adalar Vakfı arasında protokol yaparak, Adaların Dünya Mirası adaylığı için ortak çalışmanın kurumsal yapısını oluşturmuştur.

Adalar Belediyesi (Eski adıyla Yedinci Daire-i Belediye)

Bir dış mahalle olarak kabul edilmesine karşın, modernleşme sürecindeki tüm değişim ve dönüşümleri kentin iç mahalleleriyle eş zamanlı takip etmiş olan Adalar’ın kentin belediyecilik tarihinde de öncülerden olduğu bilinmektedir. 

Adalar'da ilk belediye örgütü 1868'de Yedinci Daire-i Belediye adıyla kurulmuştur. İdari yönden, 1908'de, Meşrutiyet'in ilanından sonra mutasarrıflık olan Adalar'a Emin Paşa ilk mutasarrıf olarak tayin edilmiştir. 1984'e kadar İstanbul Belediyesi'ne bağlı bir şube müdürlüğü iken 1984'ten bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bağımsız bir belediyedir. Günümüzün Adalar İlçesi, Büyükada'da Maden ve Nizam, ayrıca Kınalıada, Burgazadası, Heybeliada olmak üzere beş mahalleden oluşmaktadır. Sedefadası, Büyükada Maden Muhtarlığı'na bağlıdır. İlçenin merkezi Büyükada'dır. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Adalar)

Adalar İlçe Belediyesi web sayfası için http://www.adalar.bel.tr/

 

Adalar Vakfı

Adalar Vakfı, Adalar'ın doğal ve tarihi zenginliklerini korumak, Adalar'ı Adalar yapan mirasa sahip çıkmak için kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 1984 yılında kurulmuştur. Merkezi Büyükada'dır. 30 yılı aşkın faaliyet döneminde Adalar'a çok şey kazandırmış olan Adalar Vakfı'nın kültürel çalışmalar, kültür işletmeciliği, müzecilik, yayıncılık, turizm ve tanıtım temel faaliyet alanlarıdır. Çalışmaları ve projelerinde, yerel, ulusal ve uluslararası ilişkilere ve işbirliklerine önem vermektedir.

Adalar Vakfı web sayfası için https://adalarvakfi.org/cms/tr/

DESTEKLEYENLER

DENEME 

 

logo yuvarlak.png